یکشنبه 28 تیر 1388

 

 

 امریکایی ها ادعا میکنند که متمدن ترین کشور جهان هستند . در دوران معاصر ... ما هم میگوییم دم شما گرم . خیلی خفنید . ولی جیزی که برایم جالب است . اینه که امریکاییها در تاریخ 250 سالشون فقط 4 تا شاعر دارند که کارهایی قابل ستایش داده اند و لی ما در این 30 سال با این که با این که در خفقان بودیم کم کم 7 تا شاعر غول داریم که از بزرگان ادبیات جهانند ... پس این چجور تمدنیه ؟؟؟ 

 

امریکایی ها مردمی هستند که فقط ادعا می کنند و مثل بادکنک تو خالی میمونن ...