سه‌شنبه 19 مهر 1390
تعدادی از ترا‌نه‌های روحوضی و سیاه بازی:

حمومی
...
حمومی آی حمومی           فرش و قالیچه‌م را بردن

فرش و قالیچه‌م به جهنم     طاس و دولیچه‌م را بردن

فرش و قالیچه و طاس و دولیچه‌م به جهنم

لنگ و قطیفه‌م را بردن

فرش و قالیچه و طاس و دولیچه و لنگ و قطیفه ام به جهنم

پیرهن تنم را بردن

«به ادامه مطلب بروید.»

.
رَپَته پتینا
...
دیشب من بودم و آبجی اوفینا                      آی رپته پتینا

گفتم که بمیرم واست ای سرو قدینا              آی رپته پتینا

گفتا که ز من شرم کم ای مشدی حسینا      آی رپته پتینا

دیشب من بودم و آبجی اوفینا                      آی رپته پتینا

گفتم بده ماچی تو از اون قند لبینا                 آی رپته پتینا

گفتا که خجالت بکش از این منه نینا              آی رپته پتینا

 ...

ماشین مشدی ممدلی

ماشین مشدی ممدلی                               ارزون و بی‌معطلی

این اُتولی که من می‌گم فورد قدیم لاریه         رفتن توی ایت اُتول باعث شرمساریه

نه باب کورس شهریه نه قابل سواریه             بار کشیده بسکی از قزوین و رشت و انزلی
...

آبجی صنم گفت
...
آبجی صنم گفت            [دسته جمعی] چی گفت ؟

خودش به من گفت [دسته جمعی] چی گفت ؟

در گوش من گفت          [دسته جمعی] چی گفت ؟

در گوش این گفت          [دسته جمعی] چی گفت ؟

در گوش اون گفت          [دسته جمعی] چی گفت ؟
...
...
گفت زن سرهنگ نمی‌شم  [دسته جمعی] چرا نمیشی ؟

کاری که سرهنگ می‌کنه              همش می‌ره جنگ می‌کنه

چرا مخمل نمی‌پوشی

چرا مخمل نمی‌پوشی

مگه مخمل ذری چنده

سرت با دیگری بنده

هی بیا ساقیا   ساقی باقیا  پس برو  پیش بیا

پیوست : حضرت والا را از طریق فید دنبال کنید !
...
منو سر لج ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟
این ور و اون ور ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟
قر تو کمرم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟
خنده به لبم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟
کاری به دستم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟
گریه تو چشام ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟
حرف تو گوشم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟
غم تو دلم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتیی؟
پایین و بالا ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟
غصه تو سینم ننداز می رم زن می گیرم چی گفتی؟
من اگه برم زن بگیرم شرط شروطی داره
من اگه برم زن بگیرم راه و رسومی داره
من اگه برم زن بگیرم قرار مداری داره
من اگه برم زن بگیرم قول و قراری داره
من اگه برم زن بگیرم سوال جوابی داره
من اگه برم زن بگیرم حساب کتابی داره
من اگه برم زن بگیرم ؤچون و چرایی داره
من اگه برم زن بگیرم برو بیایی داره
من اگه برم زن بگیرم گفت و شنودی داره
من اگه برم زن بگیرم بگو مگویی داره
سواد می خواد،من که سواد ندارم
کفش می خواد ،لباس می خواد ندارم
تربیت و شعور می خواد ندارم
سیم زر و زور می خواد ندارم
فهم می خواد،کمال می خواد ندارم
جمال بی مثال می خواد ندارم
قالی و قالیچه می خواد ندارم
واسه سر عقد ،خنچه می خواد ندارم
دختره رو نما می خواد ندارم
زیر لفظی طلا می خواد ندارم
چادر و روسری می خواد ندارم
مطرب و عنتری می خواد ندارم
صد تا شتر بار می خواد ندارم
خونه می خواد ،مهریه ی کلون می خواد
آینه می خواد ،شمعدون می خواد
شیر بهای نقد می خواد،یه جشن اعیونی می خواد
مهمون و مهمونی می خواد،ندارم ندارم ندارم
آفتابه و لگن هفت دست،شام و نهار هیچی
پس حالا کو چنینه
درد بی درمون من دوا و درمون نمی شه
سوغات شهر فرنگ زیرهی کرمون نمی شه
تخته نمد به مولا،قالی کاشون نمی شه
یه خروار من نمی شه،تاریکی روشن نمی شه
من که ز مال دنیا یه عباسی ندارم بهتره زن نگیرم
نه از شما نه از خودم رودروایسی ندارم بهتره زن نگیرم
برم برم که لیلی مجنون نمی شه
دو متر دبیت مشکی واسه فاطی تنبون نمی شه
وای ،وای
...
...
   آبجی صنم گفت .......... چی گفت؟
   خودش به من گفت .......... چی گفت؟
   در گوش من گفت .......... چی گفت؟
   در گوشاین گفت .......... چی گفت؟
   در گوش اون گفت .......... چی گفت؟
   گفت زن سرهنگ نمی شم .......... چرا نمی شی؟
   کاری که سرهنگ می کنه همش می ره جنگ می کنه
   آبجی صنم گفت .......... چی گفت؟
   خودش به من گفت .......... چی گفت؟
   رو پشت بوم گفت .......... چی گفت؟
   تو پنج دری گفت .......... چی گفت؟
   تو انباری گفت .......... چی گفت؟
   گفت زن بقال نمی شم .......... چرا نمی شی؟
   کاری که بقال می کنه با سنگ مثقال می کنه
   آبجی صنم گفت .......... چی گفت؟
   خودش به من گفت .......... چی گفت؟
   یواش یواش گفت .......... چی گفت؟
   زیر جلکی گفت .......... چی گفت؟
   تو تاریکی گفت .......... چی گفت؟
   گفت زن بنا نمی شم .......... چرا نمیشی؟
   کاری که بنا می کنه با جنگ و دعوا می کنه
   آبجی صنم گفت .......... چی گفت؟
   خودش به من گفت .......... چی گفت؟
   تو زیر زمین گفت .......... چی گفت؟
   به این و اون گفت .......... چی گفت؟
   در خونمون گفت .......... چی گفت؟
   گفت زن درویش نمی شم .......... چرا نمیشی؟
   کاری که درویش می کنه فوری درو پیش می کنه
   آبجی صنم گفت .......... چی گفت؟
   خودش به من گفت .......... چی گفت؟
   به این وری گفت .......... چی گفت؟
   به اون وری گفت .......... چی گفت؟
   زیر جلکی گفت .......... چی گفت؟
   گفت زن عطار نمی شم .......... چرا نمیشی؟
   کاری که عطار می کنه عالمو خبردار می کنه
   آبجی صنم گفت .......... چی گفت؟
   خودش به من گفت .......... چی گفت؟
   به مش تقی گفت .......... چی گفت؟
   به اوس علی گفت .......... چی گفت؟
   به کل نقی گفت .......... چی گفت؟
   گفت زن دلاک نمی شم .......... چرا نمیشی؟
   کاری که دلاک می کنه لباسمو چاک می کنه
   آبجی صنم گفت .......... چی گفت؟
   خودش به من گفت .......... چی گفت؟
   تو تاریکی گفت .......... چی گفت؟
   تو مهتابی گفت .......... چی گفت؟
   تو انباری گفت .......... چی گفت؟
   گفت زن قصاب نمی شم .......... چرا نمی شی؟
   کاری که قصاب می کنه زود منو بی تاب می کنه
...
...
 عمو سبزی‌فروش! - بله
   سبزی کم‌فروش! - بله
   سبزی خوب داری؟ - بله
   ترکه چوب داری؟ - بله
   عمو سبزی‌فروش! - بله
   سیب کالک داری؟ - بله
   زال‌زالک داری؟ - بله
   سبزیت باریکه؟ - بله
   شبهات تاریکه؟ - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   سبزی کم فروش - بله
   سبزی گل داره - بله
   درد و دل داره - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   تربچه ت گلیه - بله
   ته ش قنبلیه - بله
   موهاش فریه - بله
   ریتمش قریه - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   سبزی کم فروش - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   سبزی کم فروش - بله
   تو هویج داری؟ - بله
   فلفلم داری؟ - بله
   خردلم داری؟ - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   سبزی کم فروش - بله
   تو انار داری؟ - بله
   تار و ستار داری؟ - بله
   من نعنا میخوام - بله
   من انگور میخوام - بله
   تو رو با شور میخوام - بله
   ولی از دور میخوام - بله
   با شیپور میخوام - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   سبزی کم فروش - بله
   کاهو هم داری؟ - بله
   سبزی کم فروش – بله
   صندوقم داری؟ - بله
   درد و غم داری؟ - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   سبزی کم فروش – بله
   من عسل میخوام – بله
   تو رو کچل میخوام - بله
   عمو سبزی فروش – بله
   سبزی کم فروش – بله
   صندوق خالیه؟ - بله
   زیرش قالیه؟ - بله
   روش متقالیه؟ - بله
   جنسش عالیه؟ - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   من عدس میخوام - بله
   بی مگس میخوام - بله
   زنگ مس داری؟‌ - بله
   اس ام اس داری؟ - بله
   تو شوید داری؟‌ - بله
   رای سفید داری؟ - بله
   برگ بید داری؟ - بله
   بازم امید داری؟ - بله
   عمو سبزی فروش – بله
   سبزی کم فروش – بله
   تو کدو داری؟ - بله
   خیلی رو داری؟ بله
   خیار چنبر داری؟ بله
   عود و عنبر داری؟ - بله
   عمو سبزی فروش – بله
   سبزی کم فروش – بله
   دروغا رو دیدی؟ - بله
   کلی خندیدی؟ - بله
   شاهکار رو دیدی؟ - بله
   سر کار رو دیدی؟ - بله
   تو هم هاله داری؟ - بله
   تو هم دروغ داری؟ - بله
   تیر دار و دیدی؟ - بله
   عمو سبزی فروش - بله
   سبزی کم فروش- بله
   من کلم میخوام - بله
   واسه دلم میخوام - بله
   ویــــــــــــتامین داره - بله
   چند تا سین داره - بله
   من سین جیم میخوام - بله

   عمو سبزی فروش - بله
   سبزی کم فروش - بله
   سبزیم رو دیدی؟ - بله
   اونو پسندیدی؟ - بله
   گوشهات به منه؟ - بله
   چشمهات به منه؟ - بله
   این رنگ منه؟ - بله
   اون رنگ منه؟ - بله
   این جون منه؟ - بله
   مهمونه منه؟ - بله
   نگاهت به منه؟- بله
   حواست به منه؟ - بله
   روزهات روشنه؟ - بله
   عمو سبزی فروش - - -
...
...
 منو سر لج ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتی؟
   این ور و اون ور ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتی؟
   قر تو کمرم ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتی؟
   خنده به لبم ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتی؟
   کاری به دستم ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتی؟
   گریه تو چشام ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتی؟
   حرف تو گوشم ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتی؟
   غم تو دلم ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتیی؟
   پایین و بالا ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتی؟
   غصه تو سینم ننداز می رم زن می گیرم .......... چی گفتی؟
   من اگه برم زن بگیرم شرط شروطی داره
   من اگه برم زن بگیرم راه و رسومی داره
   من اگه برم زن بگیرم قرار مداری داره
   من اگه برم زن بگیرم قول و قراری داره
   من اگه برم زن بگیرم سوال جوابی داره
   من اگه برم زن بگیرم حساب کتابی داره
   من اگه برم زن بگیرم ؤچون و چرایی داره
   من اگه برم زن بگیرم برو بیایی داره
   من اگه برم زن بگیرم گفت و شنودی داره
   من اگه برم زن بگیرم بگو مگویی داره
   سواد می خواد،من که سواد ندارم
   کفش می خواد ،لباس می خواد .......... ندارم
   تربیت و شعور می خواد .......... ندارم
   سیم زر و زور می خواد .......... ندارم
   فهم می خواد،کمال می خواد .......... ندارم
   جمال بی مثال می خواد .......... ندارم
   قالی و قالیچه می خواد .......... ندارم
   واسه سر عقد ،خنچه می خواد .......... ندارم
   دختره رو نما می خواد .......... ندارم
   زیر لفظی طلا می خواد .......... ندارم
   چادر و روسری می خواد .......... ندارم
   مطرب و عنتری می خواد .......... ندارم
   صد تا شتر بار می خواد .......... ندارم
   خونه می خواد ،مهریه ی کلون می خواد
   آینه می خواد ،شمعدون می خواد
   شیر بهای نقد می خواد،یه جشن اعیونی می خواد
   مهمون و مهمونی می خواد، .......... ندارم ندارم ندارم
   آفتابه و لگن هفت دست،شام و نهار هیچی
   پس حالا کو چنینه
   درد بی درمون من دوا و درمون نمی شه
   سوغات شهر فرنگ زیرهی کرمون نمی شه
   تخته نمد به مولا،قالی کاشون نمی شه
   یه خروار من نمی شه،تاریکی روشن نمی شه
   من که ز مال دنیا یه عباسی ندارم .......... بهتره زن نگیرم
   نه از شما نه از خودم رودروایسی ندارم .......... بهتره زن نگیرم
   برم برم که لیلی مجنون نمی شه
   دو متر دبیت مشکی واسه فاطی تنبون نمی شه
   وای ،وای