سه‌شنبه 16 خرداد 1391


با تمام ِ وجود غمگینم ... کشورم نفت به جهان می ده


شهرونداش مثل سربازن ... همه چی بوی پادگان می ده